Rozpis k dispozici také ve formátu .xls a .pdf

R O Z P I S
7. OŽ západočeské oblasti - Kralovice
OBLASTNÍ PŘEBOR - MIDDLE
8. OŽ západočeské oblasti - Kralovice
Klasická trať
Datum: 1. - 2.května 2010.

Pořadatel: KOMETA Kralovice, oddíl orientačního běhu.

Druh závodu: 1.5. - 7. OŽ - Oblastní přebor MIDDLE
                      2.5. - 8. OŽ - klasická trať
                      Závody budou hodnoceny samostatně. Oceněni budou první tři závodníci v                       každém závodě a v každé kategorii.

Centrum: Kožlany RS Vožehák (silnice II.třídy č. 229 Kralovice - Rakovník, 6 km SV od Kralovic)                pro oba dny. Bude značeno ze směru od Plzně, Mostu a Rakovníka.

Kategorie: D10, D12, D14, D16, D18, D20, D21, D35, D45, D55
                 H10, H12, H14, H16, H18, H20, H21, H35, H45, H55, H65
                 HD10L (fáborky), HDR (děti + doprovod bez fáborků), P (příchozí)

Přihlášky: do 19.4.2010 - dat. doručení, e-mail: oz(zavináč)kometakrl.cz.
                Povinný formát ČSOS. Přihláška je přijata ve chvíli obdržení odpovědi. Jako předmět                 pište "Přihláška xxx" (zkratka oddílu).

Vklady:
Vklad Závod
HD 10-14, H65 40,-
ostatní 70,-
HD10L, HDR, P 0,-
půjčení SI 20,-
Vklad 1 noc
tělocvična 60,-
Možnost ubytování v centru v chatkách viz. INFO níže!!!
Přihlášky po termínu za dvojnásobné startovné!!!

Protesty: s vkladem 100,- Kč u hlavního rozhodčího závodu.

Platby: za startovné, čipy a ubytování v tělocvičně posílejte bezhotovostně na účet č.             2201061589/6210 vedený u mBank s VS 10xxxx (kde xxxx je číslo oddílu).             Úhrady je možné také provést u prezence.

Prezence: v centru SO = 11.00 - 13.00 hod., NE = 8.00 - 9.00 hod..

Vzdálenosti: tělocvična - centrum = 6 km
                    centrum - cíl So/Ne = 0 m
                    parkoviště - centrum = 0 - 200 m

Start: sobota - intervalový, 00 = 14.00 (vzdálenost do 1000 m)
          neděle - intervalový, 00 = 10.00 (vzdálenost do 1000 m)
          Kategorie HD10L, HDR a P volný start vždy do 90 min. od 00.

Terén: mírně zvlněný, v některých S a J částech členitý, dobře průběžný, hustá síť komunikací,            svahové skalky a kameny, místy více rýh.

Mapa: Vožehák, 1:10 000, E=5 m, stav 4/2010, formát A4 (mapy nejsou vodovzdorně upraveny,           na startu k dispozici mapníky).

Ražení: Sportident (jednotky nekompatibilní s novými čipy řady 8 a 9).

Parkování: pouze na určených místech pořadatelem (bude organizováno).

Ubytování: v tělocvičně Základní školy, Nová 730, Kralovice ve vlastním spacáku (zajišťujeme                  PÁ/SO i SO/NE). Nutno uvést v přihlášce.

                Přímo v centru závody v RS Vožehák a to v chatkách (kapacita je 80 míst) ve                 vlastním spacáku za 120,- Kč/osoba/noc. V místě jsou oba dny doběhy,                 restaurace s možností snídaní, obědů i večeří, sprchy, záchody, občerstvení,                 parkování. Objednávejte co nejdříve přímo u správce p. Hanzlíka,                    tel. 607 264 597 (do naplnění kap.).

Občerstvení: v centru závodů restaurace (k dispozici po celou dobu závodů).

Kontakty: http://www.kometakrl.cz/;
                e-mail: oz(zavináč)kometakrl.cz;
                a také telefonicky Martin Hanák, č. 739 654 855; Marta Hanáková č. 739 216 052.

Předpis: platná pravidla OB, Soutěžní řád a Prováděcí pokyny ZČO 2010.

Pořadatelé: ředitel závodů: Mgr. Marta Hanáková
                   hlavní rozhodčí: Tomáš Sedláček
                   stavba tratí: Martin Hanák

Fotky prostoru naleznete ve "FOTOGRAFIE"

Za pořádající oddíl: ředitel závodů  Mgr. Marta Hanáková a hlavní rozhodčí  Tomáš Sedláček

V Kralovicích 22.3.2010
mivvy                kralovice                keypack                VZP