Pokyny k dispozici také ve formátu .doc a .pdf
7. OŽ Západočeské oblasti - Oblastní přebor MIDDLE
8. OŽ Západočeské oblasti - klasická trať
P O K Y N Y
Datum: 1. - 2. května 2010.

Pořadatel: KOMETA Kralovice, oddíl orientačního běhu.

Druh závodu: 1.5. - 7. OŽ - Oblastní přebor middle,
                      2.5. - 8. OŽ - klasická trať.
                      Závody budou hodnoceny samostatně. Oceněni budou první tři závodníci v každém                       závodě a v každé kategorii. V kategoriích HD10L a HDR budou oceněni všichni                       startující závodníci hodnotnými cenami (v HDR budou vyhlášeni bez ohledu na                       pořadí - všichni obdrží i diplom).

Centrum: RS Vožehák (silnice II.třídy č. 229 Kralovice - Rakovník).

Kategorie: HD10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 35, 45, 55, H65, HD10L, HDR, P-příchozí.
                 Na trať HD10L nemohou do lesa s dětmi rodiče !!!

Shromaždiště: RS Vožehák (6 km SV od Kralovic), bude značeno ze všech směrů (Plzeň, Most,                        Rakovník a také přímo z Kralovic). Přímo na shromaždišti je velká louka pro                        závodníky, sezení venku a v případě nepříznivého počasí jídelna (s bohatým                        výběrem jídla a pití). Pod jídelnou k dispozici WC a sprchy (značeno).
                       Pro "odvážné" možnost koupání v rybníce.
                       Auta parkujte podle pokynů pořadatele, aby byl areál RS a jeho okolí průjezdné                        (ubytovaní v RS mají uvnitř vyhrazená parkovací místa).
                       POZOR, některá auta budou u silnice.

Prezence: na shromaždišti SO = 11.00 - 13.00 hod. (v označené chatce)
                na shromaždišti NE = 8.00 - 9.00 hod. (v označené chatce)

Start: sobota - intervalový, 00 = 14.00
          shromaždiště – START = 1000 m (modrobílé fáborky)
          START - CÍL = 1000 m
          CÍL - shromaždiště = 0 m
          Kategorie HD10L, HDR, P = volný start 14.00 –15.30 h. !!!
          Cesta na start bez převýšení, je možné dojít i s kočárkem, do cíle lze jít pouze stejnou           cestou zpět, na start procházíte přes chatovou oblast.

          neděle - intervalový, 00 = 10.00
          shromaždiště - START = 1000 m (modrobílé fáborky)
          START - CÍL = 1000 m
          CÍL - shromaždiště = 0 m
          Kategorie HD10L, HDR, P = volný start 10.00 –11.30 h. !!!
          Převýšení na start 60 m, není možné na start dojít např. s kočárkem, do cíle lze jít pouze           stejnou cestou zpět. Cestou na start křížíte tratě HD10L (oranžové fáborky).

Terén: mírně zvlněný, některé S a J části členité, dobře průběžný, hustá síť komunikací, svahové            skály, skalky a kameny, místy více hlubokých i jemných rýh.

POZOR!!! V některých částech lesa se sází nové stromky.

Mapa: Vožehák, 1 : 10 000, E = 5m, A4, stav 4/2010 (pro oba dny).

mapa

Ubytování: v tělocvičně Základní školy, Nová 730, Kralovice ve vlastním spacáku (zajišťuje                   pořadatel). V chodbě u tělocvičny jsou k dispozici sprchy i WC. V areálu školy je dále k                   dispozici víceúčelové hřiště (fotbal, tenis, volejbal, basketbal, atletická dráha, stolní                   tenis). Město Kralovice má pro sobotní večer mnoho možností stravování.
                  Ubytovaní v chatkách RS si chatky převezmou, vrátí a uhradí přímo u správce p.                   Hanzlíka. Chatky jsou do 50 m od restaurace & jídelny RS.

Občerstvení: hospoda v RS bude otevřena od PA do NE po celou dobu závodů (snídaně, obědy,                     večeře, pivo, limo, pochutiny). K dispozici velká jídelna, použitelná jako převlékárna                     (pouze při nepřízni počasí), ať mají kde ostatní posedět a najíst se. Pokud bude                     hezky je sezení i venku na lavičkách a na louce.

Občerstvovací stanice: v SO nebudou. V NE 3 na postupech mezi kontrolami pro delší tratě                                    (voda, šťáva, energetické doplňky). Značeno v mapách. Při vyšších                                    teplotách bude voda na startech v sobotu a v neděli. Za každého počasí                                    bude občerstvení v cíli.

Upozornění: SO - u kontroly č. 115 je přes potok Javornice postaven mostek (pro všechny                     kategorie od H14, D16 mimo D55, H65).
                    NE - potok Javornice se od kategorií H14, D14 překonává na různých místech                     (přeskoč, přelez po kládě, namoč se max. po kolena).

Mapy v cíli: SO - všichni závodníci je odevzdají v cíli do označených tašek !!!
                  NE - odevzdávají se až do startu posledního závodníka (potom výdej map z obou                   závodů).

Vyhlášení výsledků: SO - cca v 16.30 hodin na shromaždišti v RS Vožehák.
                                NE - cca v 13.30 hodin na shromaždišti v RS Vožehák.
                                První tři závodníci v každé kategorii a v každém závodě obdrží diplom a                                 drobnou věcnou cenu. V sobotu bude současně vyhlášen Oblastní přebor                                 MIDDLE - první tři závodníci v každé kategorii získají medaili.

Zdravotník: Je k dispozici po celou dobu závodů na shromaždišti !!!

                    Hodně sportovních úspěchů Vám přeje oddíl KOMETA Kralovice.
mivvy                kralovice                keypack                VZP